KURUMSAL

Kalite Politikamız

MİTREFİX olarak faal halde olduğumuz; “YAPIŞTIRICI TUTKAL VE YAPI KİMYASALLARININ TASARIMI, İMALATI, ALIMI, SATIŞI, İTHALAT VE İHRACATI İŞLEMLERİNİN” kapsamı dahilinde; Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini ve Müşteri memnuniyetini esas alarak değişen talepleri zamanında tespit etmek, taleplere hızlı yanıt vermek, zamanında projeleri gerçekleştirip teslim etmek, kaliteli ürün,hizmet ve rekabet edilebilir fiyat sunmak. Müşteri tatminini sürekli kılabilmek adına yüksek teknolo- jiyi takip etmek ve etkin kullanımını sağlamak. Kaliteden tüm personelin sorumlu olması anlayışını benimsemek ve bu nedenle tüm personele kalite bilincini yerleştirmek, bilgi ve becerilerini geliştirecek eğitimleri sağlamak, uyuma ve yarat-ıcılığa teşvik etmek. Personelin mutluluğunu ve motivasyonunu sağlamak. Sistemde tanımlanan süreçlerin performans göster-gelerine dayalı ölçülebilir hedeflerin değerlendirilmesi yoluyla sistemin sürekli iyileştirilmesi anlayışını benimsemek kalite politikamızdır. Bu doğrultuda MİTREFİX olarak Kalite Hedeflerimizi belirleyeceğimizi, hedeflerimizi sürekli gözden geçir-eceğimizi ve bu politikamızı tüm çalışanlarımız arasında yaygınlaştıracağımızı taahhüt ederiz.Kalite Politikamız